Những ký ức của Mẹ và ẩm thực Việt

Những ký ức của Mẹ và ẩm thực Việt

Tôi khuyến khích bà. Tôi đưa bà thêm bánh tráng. Và chúng tôi cùng cuộn chả giò với nhau. Chúng tôi làm nhiều chả giò hơn dự định và chắc chắn sẽ không thể ăn hết. Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng tôi quay trở ngược thời gian. Chúng tôi nói về ẩm thực, về công thức nấu ăn.

Dù ngày thứ sáu rất bận rộn và giữa những cuộc họp ngổn ngang, tôi không dừng được ý nghĩ phải lược thuật bài viết của Andrew ra tiếng Việt. Với cái cách đánh máy bỏ dấu tiếng Việt như gà mổ của tôi, cộng với những sự ngắt quãng giữa chừng của những cuộc họp và hơn 2 lần quên save bài lược dịch, tôi mất cả hơn 5 … Xem thêm