CS Việt Nam có bớt lệ thuộc Trung Cộng không khi vào EVFTA

  • Diupload pada 11 Okt 2018

    EU-VIETNAM FREE TRADE AGREEMENT

    Bình luận từ lS Nguyễn Văn Đài

    Channel Đất Khách